Baron Dental Clinic

Kemik Oluşturma

İmplant tedavisi için yeterli kemik uzunluğu ve genişliği bulunmayan durumlarda uygulanan bazı tedaviler şu şekildedir.


Sinüs Tabanı Yükseltme
Sinüs tabanı yükseltme (Sinüs lift ) üst çene (maxiller) sinüs membranının operasyonla cerrahi olarak yukarı itilerek elde edilen bu boşluğun da kemik grefti (tozu) ile doldurulmasıdır. Sinüs tabanı yükseltme (Sinüs lifting ) operasyonu açık ve kapalı olmak üzere 2 şekilde yapılır. Eğer hastanın implant yapılacak bölgesinde 4-5 mm kemik varsa kapalı teknik tercih edilir. Eğer operasyon bölgesinde sinüs tabanıyla 4 mmden az kemik varsa açık teknik tercih edilir.


Açık Sinüs Lifting
Üst çene kemiğinin ileri derecede erimiş olduğu (rezorbe olduğu) hastalarda açık sinüs lift operasyonu yapılır. Hastanın üst çenesinin yanak tarafından bir pencere açılarak sinüs membranı yukarı doğru itilir. Elde edilen boşluk kemik greftleriyle doldurulur. Kemik greftinin o bölgede yeni kemik dokusu oluşturması için 4-6 ay kadar beklenir.

 


Kapalı Sinüs Lifting
Kapalı sinüs lifting operasyonu çene kemiğinde 4-5 mm kemik yüksekliği varsa uygulanır. Lokal anestezi altında osteotom denen özel aletlerle sinüs tabanı kırılarak yukarı itilerek sinüs tabanı yükseltilir. Gerekli görülürse bu boşluğa kemik tozu konur. Genellikle aynı anda implantlar da yerleştirilir.


Kemik greftleri ve membranlar ile çözümler
İmplantın başarısı, implantın yerleştirileceği yerde ne kadar kemik miktarı olduğuna ve kanlanmaya bağlıdır. Kemiğin miktarında ve kalitesindeki azalma dişeti problemleri, enfeksiyon ya da travma gibi bir çok faktöre bağlıdır. Fakat bugünkü tekniklerle diş hekimleri olarak kemiğin genişliğini ve yüksekliğini arttırabiliriz. Bu tekniklerle kemik yıkım bölgeleri ve anatomik boşluklar(sinüs gibi) doldurularak implantın yerleşeceği yer hazırlanmış olur.
Kemik greftleri kemik miktarını arttırmada kullanılan en güvenilir ve etkili yoldur. Bu sayede yeni oluşturulan kemik üzerine implant yerleştirilmesine imkan doğar.
Klinik muayene ve röntgenleriniz değerlendirilerek hangi türde bir kemik operasyonun yapılacağı ve ne kadar kemik greftine ihtiyacınız olduğu size operasyondan önce detaylı bir şekilde anlatılır.