Baron Dental Clinic

Rotbehandling

En rotfyllning görs om tandnerven, pulpan, är skadad, exponerad eller död. Med hjälp av en rotfyllning tas tandens nerv och bakterier bort från pulpakammaren och rotkanalerna. En rotfyllning görs för att stabilisera tanden och förhindra ytterligare tandproblem. Behandlingen är därför nödvändig för att förhindra den fortsatta utvecklingen av parodontit, rotspetsinflammation, cystor eller tandbölder.

Tandrotten är den undre delen av tanden som är förankrad i käksbenet i överkäken eller underkäken. I tandroten är kanalen (Pulpa) där nerverna ligger. Anledningen till en inflammation i tandrotshinnan kan vara karies, parodontit, bakteriebesättningar eller aggressiva ämnen, värme etc. I de flesta fall kan rodinflammation göras med en rotkanalbehandling.

 
I vilka fall kan kanalbehandling användas?
In cases when;


• Den främsta orsaken är tandförfall som utvecklas djupt i tänderna över tiden och orsakar skador på tandnerven.
• Tandförfall, periodontala sjukdomar eller estetiska defekter som missfärgade tänder eller krökta tänder.
• För avancerade tuggsjukdomar
• Eliminering av tandkänslighet

Hur kan jag veta om en rotkanal måsta behandlas?

• Om dina tänder är känsliga för kyla och värme
• När det finns spontan smärta som inte pågår
• Om du har ont under och efter att ha ätit
• Om svullnad på grund av abscessbildning (ackumulering av pus)


 
Sekvens av en rotbehandling
• Behandlingen utförs under lokalbedövning
• Rengöring av nerver och vävnad i tandrotet
• Röntgenbilder tas
• Beroende på tandens tillstånd krävs en eller flera behandlingar
• Under varje behandling används läkemedel för att bota roten
• Vid slutet av en rotbehandling fylls kanalen med ett speciellt material.

Patienterna kan uppleva mild smärta under tuggning och känslighet under rotbehandling. Den försvinner efter cirka 15 dagar. Det är okej att använda en mild analgetik (smärtstillande) under de första dagarna efter behandlingen.


Skillnad mellan en rotkanalfyllning och en fyllning
Kanalpåfyllning är behandling för att rengöra och fylla rotkanalen. En påfyllningav tanden är att återställa den potentiellt skadade tand med kompositfyllning beroende på skadans omfattning.

Biverkningar av rotbehandlade tänder
Efter en rotbehandling blir tänderna mer porösa över tid då tänderna förlorar sin vitalitet. De rotbehandlede tänderna har så kallad materialförlust. Behovet av att ta bort en tand trots en rotbehandling Rotbehandlingar under sterila betingelser lyckas mellan 90-95% gånga med succes.