Baron Dental Clinic

Bleking

Är du trött på din tandfärg, eller vill du bara gerna ha vita tänder? Det är möjligt med en blekningsmetod kallad (Bleaching Genannt) som vi använder i vår klinik. Tandblekning är en kosmetisk lösning med en blek gel som ta bort missfärgning från mat och drycka (cigaretter, te, kaffe, cola etc.) Det är möjligt att ta bort fläckar som inte kan tas bort genom borstning.


Blekningsproceduren:Först görs en tandrengöring. Sedan poleras 6-8 tänder i övre munnen och 6-8 tänder i undre munen. (Detta nummer kan ändras beroende på ditt leende). En gel innehållande väteperoxid appliceras på de specifika tänderna med en pensel och reaktionen accelererad med en ljuskälla. Efter 15 minuter rengörs tänderna och behandlingen upprepas 3 gånger. Behandlingen varar i genomsnitt 75 minuter. Tandrengöring + polering + 3 blekningssessioner. Under och / eller efter andblekning kan patienten uppleva mild känslighet, men detta försvinner inom 1-3 dagar.