Baron Dental Clinic

Gratis Privat Pick-up Service

Vårt mål är att våra värderade patienter ska ge bättre service, komfort och fritid. Vi tar dig från ditt hem eller hotell till kliniken med vårt gratis VIP-fordon och tar dig tillbaka till ditt hem eller ditt hotell i slutet av behandlingen efter tid för möten.

           Vårt överföringsfordon är standard och extra sätesförsäkrat. Vårt fordon har D2-licens och TÜRSAB-persontransportdokument enligt Turkiets lagar och hålls alltid rent och hygieniskt för dig.

           Vår förare för VIP-överföringsfordon har ett psykotekniskt certifikat och körkort enligt lagstiftningen om persontransporter i Turkiet och han är alltid vänlig, artig och uppmärksam enligt kliniska riktlinjer för dig.

Det är en ära att vara värd för dig i vår klinik.